Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Georganiseerd verder. Wij gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en wij zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u na het doornemen van ons privacy policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Georganiseerd verder

Telefoon: 06 – 28 98 84 94
E-mail: fianne@georganiseerdverder.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Georganiseerd verder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteit op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Georganiseerd verder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie over onze dienstverlening
 • Het aangaan van overeenkomsten / opdrachten
 • Administratieve doeleinden
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het beantwoorden van vragen die via het contactformulier op de website worden gesteld
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Georganiseerd verder deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

5. Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Georganiseerd verder verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

Georganiseerd verder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn volgens de wettelijke verplichting 7 jaar.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookiebeleid laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie-voorkeur bij onze cookiebeleid.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Georganiseerd verder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fianne@georganiseerdverder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Georganiseerd verder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fianne@georganiseerdverder.nl.

10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

11. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze diensten en onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Tof dat jij je wilt opgeven voor mijn nieuwsbrief! Als jij je inschrijft ontvang je ook het gratis e-book “Waar begin je met opruimen?” Laat hieronder je naam en e-mailadres achter en klik op inschrijven om het e-book te downloaden.